MUSIC BY DEVAKANT - The Way Home - ON / OFF
 
English   Česky
 
„Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.“ OSHO

Jsem maminkou dvou úžasných bytostí - Davídka Jakoubka a Joshui Benjamina. Jsem ženou, která šťastně stojí po boku milujícícho Davida. Jsem zkušenou terapeutkou a meditující. Jsem tu pro vás, abych vás podporovala v bytí sebou samými - svobodnými a jedinečnými bytostmi, které (se) milují a užívají si naplno svou jedinečnost a tvořivost.

Ale ne vždy tomu tak bylo. Má cesta byla pestrá, dlážděná úspěchem za cenu odpojenosti od sebe samé. Jak jsem se dotala k tomu, kde jsem teď? To se dočtete níže.

AksharaMalá Terezka vyrůstala v moravsko-slovenské rodině plné upřímné lásky, péče jako i nevědomých rodinných zatížení a vzorců. S talenty shůry a od svých rodičů a za jejich láskyplné podpory se jí dařilo téměř vše, na co sáhla. Při studiu, ve sportu, v umění. Na konzervatoř nešla proto, že ji začalo bavit víc „lítat po venku s klukama“, než každý den cvičit doma vydržované tóny kvůli nátisku příčné flétny. Na medicínu zase nešla proto, že byť z lékařské rodiny a srdcem u této profese, věděla, že by se při studiích trápila. Že by chtěla být výbornou studentkou, ale že by pak nežila téměř žádný, pro ni důležitý, společenský život. Nebo že by tento život žila a odrazilo by se to negativně na studiu. S přejatým vzorcem perfekcionismu pro ni nebyla ani jedna z těchto variant přijatelná. Nakonec přešla do Prahy a vystudovala obor mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické. Už na konci studií věděla, že se v diplomacii nebude pohybovat, nechtěla jen říkat věci vládou určené a taky nechtěla, aby páteří jejího soukromého života byly povinné společenské pracovní akce.  Tehdy spíše věděla odkud jde a kudy její cesta nevede, než kam skutečně směřuje. 

Dospělá Tereza začala pracovat v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí. Nejprve v Americké obchodní komoře, které se podařilo změnit legislativu ohledně zakládání společností a zkrátit zákonně celý proces o týdny a poté na Úřadu vlády, v sekci místopředsedy vlády pro ekonomiku, Martina Jahna, kde se podílela na propagaci české ekonomiky v zahraničí a podpoře vzniku ekonomiky orientované na výzkum, vývoj a inovace. Její nadšení, iluze důležitosti a prospěšnosti její práce ji dovedly v 27 letech k syndromu vyhoření. Přesto pak s podporou nastavení rozumných pravidel pro podnikatelské prostředí pokračovala ještě jednou, tentokrát v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Nakonec zakotvila ve společnosti založené její sestrou, vizionářskou lékařkou, kde se postupně začala odpoutávat „od Matrixu“. Dentální klinika DENTAKTIV umožnila Tereze poznat svět podnikání a krás rychle viditelných výsledků práce, ale také se víc věnovat sobě samotné. Tehdy si začala naplno uvědomovat, že ani předchozí pracovní úspěchy a uznání okolí ji nenaplnily spokojeností a že je vnitřně nešťastná. Začala hledat kdo skutečně je a kudy vede její vlastní cesta životem. 

Jejím druhým, duchovním domovem se stala Osho Shangrila Bhagata J. Zeilhoffera, uznávaného terapeuta a průvodce na cestě lidského rozvoje. Tady začala postupně rozplétat pavučinu svých přejatých přesvědčení a vzorců, rozpouštět bloky a rodinná zatížení a jemně nahlížet do svého nitra a objevovat své vnitřní poklady. Tento svět ji natolik zaujal, že se pak rozhodla jít dál a hlouběji.  Odblokovávací zážitky jí přinášely úlevu a léčení, sebepoznávací zážitky radost ze života a lásku k sobě a druhým, k veškerenstvu. Postupně v ní začalo růst vnímání širších souvislostí. Tehdy poprvé začala vědomě vnímat své napojení na Existenci a cítit kam její cesta směřuje. Přirozeným vyústěním tohoto vývoje se jí stalo vzdělávání v této oblasti a příprava na nastoupení cesty podpory druhých.  V Shangrile absolvovala dvouletý výcvik Rodinných konstelací, dvouletý výcvik NLP (Neurolinguální programování) a hypnózy dle M. Ericssona a dvouletý výcvik NLP Master. Od Bhagata dostala jméno Akshara, Věčná.   

Akshara je sannyasinkou, tj. je meditující a pravdu hledající.  Je samostatnou, svobodnou, stále se vyvíjející bytostí. Mezi její hlavní zdroje inspirace patří indický mystik Osho. Na cestě pravdy každým dnem vnímá stále více jedinečnost svou i druhých a vzájemné propojení všeho a všech. Je si vědoma podpory Existence na cestě žití v přítomném okamžiku, v důvěře, uvolnění, lásce a radosti. S láskou a radostí podporuje druhé. 

Absolvované rozvojové akce a aktivity, které Aksharu ovlivnily nejvíce: Výcvik Rodinných konstelací, Výcvik NLP a hypnózy podle Miltona H. Ericksona, Výcvik NLP Master dle Miltona H. Erickshona, Výcvik Energy Work, Výcvik Body, Heart and Soul, Šamanské Ceremonie a rituály ohně, Shamballa 1 024 I - IV, Reiki I a II, Satori, Terapie tmou a skupiny: Umění zemřít, Univerzální zkušenost, Vnitřní žena/vnitřní muž, Vnitřní dítě,  Cesta srdce, Esence vnitřního klidu a Esence radosti.