MUSIC BY DEVAKANT - The Way Home - ON / OFF
 
English   Česky
 
„Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.“ OSHO

Má práce vychází z polohy Pravého Bytí. Vychází z toho, že v atmosféře přítomnosti a lásky se mohou ty části naší osobnosti, stále ještě zatížené egem, bloky, traumaty či nejrůznějšími vzorci a přesvědčeními uvolnit do polohy našeho skutečného Pravého Já. Základem mé práce s Vámi je zjistit, které z Vašich částí již v poloze Pravého Já jsou a pracovat s nimi tak, aby se tento jejich stav rozšířil i na ostatní části. To znamená, abyste mohli a žili čím dál více v přítomnosti, v lásce a radosti, beze strachů a bez úsilí. 

Cílem mé práce je být Vaším průvodcem na cestě, po které kráčíte sami jako svobodné a samostatné bytosti a na které si s láskou a radostí tvoříte svůj vlastní život. 

Hlavní zaměření terapií

Způsoby spolupráce

Používané metody

 

Hlavní zaměření terapií

 

Široká paleta technik, kterými disponuji mi umožňuje nabízet terapii v široké škále životních situací. Zejména se však jedná o tyto oblasti:

Rozvoj Vašeho potenciálu

Často žijeme jen zlomek našeho potenciálu. Často hledáme zdroje a podporu venku a zcela zapomínáme, že vše potřebné k řešení našich problémů a našemu dalšímu rozvoji, máme uvnitř, na dosah ruky. To uvnitř nás se skrývají všechny ty poklady, naše vnitřní zdroje a kvality. Máme je k dispozici tady a teď. My však s nimi často nejsme v kontaktu, nebo na ně zcela zapomínáme. Společně budeme tyto zdroje objevovat, posilovat a propojovat je na Vaše konkrétní problémy, a tak umožňovat jejich řešení.

Vztahové problémy rodinné či partnerské

Ty, které nejvíce milujeme, jsou našimi největšími učiteli v životě. Skrze svá slabá místa nám (ať už vědomě či nevědomě) zrcadlí naše slabá místa, vědomě či nevědomě nás svým chování upozorňují na to, kde nejsme (my ani oni) v rovnováze. Často to tak však nevidíme, protože nám toto vidění halí závoj bolesti způsobené nedostatkem lásky, odmítnutím nebo zátěží přejatou od těchto milovaných či jiných příbuzných. Společně se podíváme na dynamiku vztahů a vneseme do nich světlo tak, aby mohly fungovat na bázi vzájemného respektu svobodných a samostatných bytostí.

Nalézání vnitřního klidu

Žijeme v době, která zrychluje. Máme kolem sebe stále více podnětů a stejný objem vývoje a uvědomění nastává v současnosti za násobně kratší dobu než dřív. V takovém prostředí je náročné se dostat do kontaktu se svým vlastním já. Společně budeme pracovat na odložení všech informačních nánosů i převzatých energií, stejně jako na rozpuštění obav a strachů, abyste se dostali k sobě a tvořili si stále více svůj vlastní život.

Duchovní růst

Každý z nás má nějaký mystický zážitek. Ať už spojený s tajemnem okolo vánoc, když jsme byli ještě malí, či zábleskem pocitu propojenosti všech věcí, který jsme zažili někdy někde v přírodě. My všichni vnímáme, či alespoň tušíme, že okolo nás je něco většího, co nás přesahuje, odkud můžeme čerpat sílu a inspiraci. Pokud budete mít zájem a budete na to připraveni, povedu Vás po cestě k napojení se na Vaše vyšší já, na svého duchovního učitele či Existenci.

 

Způsoby spolupráce

 

Individuální sezení

V současnosti se zaměřuji na individuální práci s jednotlivci. Tento typ sezení mi umožňuje hlouběji se seznámit s Vaší jedinečností, a tím i ušít sezení Vaší jedinečnosti na míru.

Skupinové akce

Dále se můžete účastnit mých pravidelných pondělních meditačních večerů nebo jednou měsíčně pravidelných setkání se systemickými/rodinnými konstelacemi. Jednou měsíčně se také pravidelně konají filmové večery, kde promítám zajímavé a zároveň obohacující filmy.

 

Používané metody

 

NLP (Neurolinguální programování) a hypnóza

Neurolinguální programování vychází z toho, že vše potřebné k řešení našich problémů, tj. všechny potřebné zdroje a kvality máme už v sobě, pouze s nimi nejsme v kontaktu. Tato metoda nabízí širokou paletu technik, s pomocí nichž se klient dostává do kontaktu se svými zdroji, posiluje je a kotví ve svém životě. NLP techniky vychází z respektování jedinečnosti každého klienta a umožňují se jeho jedinečnosti přizpůsobit.

Některé NLP techniky se provádí ve stavu hypnózy. Tento stav nabízí klientovi možnost hluboké relaxace a napojení se na své nevědomí, které je zdrojem mnoha řešení klientovy situace, včetně té pro něj aktuálně nejvhodnější. Hypnóza bývá často mylně vnímána jako nástroj manipulace. Klinické testy prokázaly, že při hypnóze terapeut klientovi nemůže vsugerovat nic, co by si klient nepřál, ani mu nemůže odebrat nic, o co by klient nechtěl přijít. Prokázalo se, že hypnóza umožňuje, aby klientovo nevědomí generovalo pro klienta nejoptimálnější řešení.

Systemické konstelace

Systemické konstelace nám nabízí skrze napojení se na univerzální vědomí vhled do systému a jeho dynamiky, ať už se jedná o původní rodinu, námi založenou rodinu, pracovní tým, školský systém či náš fyzický organismus. Systemické konstelace nám umožňují rozpoznat v systému chybějící či vyloučené části a efekt, které jejich vyloučení má; umožňují rozpoznat narušenou hierarchii v systému, jako i nezdravě předané či převzaté role mezi jednotlivými částmi. Sytemické konstelace krom zjištění toho, co rovnováze v systému chybí, nabízí i způsob, jak systém znovu do souladu uvést.

Shamballa 1024

Shamballa 1024 je léčivá a transformativní energie. Máme k ní přístup teprve od roku 2003 a množství, které na nás působí se neustále zvětšuje. Je to inteligentní energie, která nám pomáhá - pokud jsme na to připraveni - projít očistou, zbavit se všeho nefunkčního a nastolit rovnováhu v jakékoliv sféře, ať už se jedná o vztahy, práci či nás samotné.

Reiki

Reiki je léčivá energie, která je k dispozici každému, kdo je do jejího užívání zasvěcen. Působí zejména na naši tělesnou úroveň, ale dokáže i vnést uklidnění našim emocím. Doplněním chybějící energie zrychluje reiki hojící procesy, zkracuje dobu rekonvalescence, pomáhá nastolit emoční rovnováhu a tak zvyšuje kvalitu života.

Tarot

Tarot nám nabízí vhled do jakékoliv stávající situace, ať už se jedná o záležitost vztahovou, pracovní či osobního rozvoje. Jako orákulum napojené na naši energii nám ozřejmuje co je za současným děním, potažmo kudy vede cesta dál. Pracuji s Oshovým zenovým tarotem a jako podpůrný mechanismus používám andělské karty.

Meditace

Všechny meditační techniky mají jedno společné, zavést nás do nitra. Zavést nás do nitra, abychom tam mohli nalézt svůj vnitřní klid, spojit se se svými zdroji a svým pravým já. Meditace vytváří prostor pro všechny naše vjemy – tělesné, emoční, mentální – aby byly uznány, přijaty a tak námi mohly projít, odejít a tak vytvořit prostor pro ticho a spojení se se sebou samými. Používám zejména Oshovy dynamické meditace a jako podpůrné i světelné meditace Sanayi Roman.